Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Fisketorvet tillæg 2 med kommuneplantillæg vedtaget

12.03.2018
  • Københavns Kommune
Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med kommuneplantillæg nr. 12, VVM og miljørapport bekendtgøres den 12. marts 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. marts 2018:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet
  • Kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2015
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Fisketorvet Shopping Center

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 29. juni 2017. Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer.

Hent lokalplan nr. 202 Fisketorvet med tillæg nr. 1 og 2 samt kommuneplantillæg som PDF (42 mb) 

Der er vedtaget en udbygningsaftale om en ombygning af den sidste del af Cykelslangen og dennes tilslutning til den planlagte dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 9. april 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Klagemulighed

Indtil den 9. april 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 Fisketorvet med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.