Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Faste Batteri III vedtaget

09.02.2016
Lokalplan nr. 527 Faste Batteri III bekendtgøres den 9. februar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. januar 2016:

  • Lokalplan nr. 527 Faste Batteri III
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Batteriet K/S
  • Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og Batteriet K/S

Lokalplanen gør det muligt at udvikle området langs Njalsgade, mellem Amagerfælledvej og Ørestads Boulevard, samt fortidsmindet Faste Batteri. Grundejeren ønsker at opføre ny bebyggelse til boliger og serviceerhverv samt mulighed for en kulturfunktion og institutioner.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 3. september 2015.

Hent lokalplan nr. 527 Faste Batteri III som PDF (22 mb) 

Udbygningsaftalen indeholder en omlægning af Amagerfællevej samt anlæggelse af den grønne cykelrute ”Amagerruten” og ”Ørestadsruten” i og til området.

Partnerskabsaftalen drejer sig om byudvikling; blandt andet daginstitutioner, placering af en kulturel funktion i området, miljømæssig bæredygtighed og sikring af arkitektonisk kvalitet.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 8. marts 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

Klagemulighed

Indtil den 8. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 527 Faste Batteri III. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.