Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan F. L. Smidth II tillæg 2 vedtaget

27.11.2015
  • Luftfoto af lokalplanområdet
Tillæg 2 til Lokalplan nr. 391 F. L. Smidth II med kommuneplantillæg nr. 51 bekendtgøres den 27. november 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. november 2015:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 391 F. L. Smidth II
  • Kommuneplantillæg nr. 51 til kommuneplan 2011
  • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og De Forenede Ejendomsselskaber

Lokalplantillægget skal danne baggrund for opførelse af en tæt boligbebyggelse med serviceerhverv mellem de gamle industrihaller og Gammel Køge Landevej, samt ungdomsboliger ved Ib Schønbergs Allé.

Lokalplantillægget og kommuneplantillægget er ændret i forhold til de forslag der blev offentliggjort den 21. maj 2015

Hent lokalplan 391 F. L. Smidth med tillæg 2 samt kommuneplantillæg nr. 51 som PDF (16 mb)

På bygherrens anmodning er der udarbejdet et udkast til en frivillig udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21 b. Udbygningsaftalen indeholder etablering af et signalreguleret kryds ved Kirsten Walthers Vejs udmunding i Gammel Køge Landevej, etablering af et signalreguleret kryds ved Pakkerivejs udmunding i Vigerslev Allé og bidrag til en forbindelse (tunnel eller bro) på tværs af banen i forlængelse af Ramsingsvej til Grønttorvet.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 27. december 2015 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2

Klagemulighed

Indtil den 27. december 2015 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 391-1 F. L. Smidth med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.