Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Enghave Brygge tillæg 1 vedtaget

06.12.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Enghave Brygge tillæg 1
    Københavns Kommune
Tillæg 1 til lokalplan nr. 494 Enghave Brygge bekendtgøres den 6. december 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 24. november 2016:

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 494 Enghave Brygge

Lokalplantillægget ændrer bebyggelsesplanen for underområde IV, så der kan bygges 17.000 m² etageareal, som fastsat i gældende lokalplan.

Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge med tillæg 1 som PDF (20 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 3. januar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Vesterbro Bibliotek/Kulturanstalten, Lyrskovgade 4, 1758 København V
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Klagemulighed

Indtil den 3. januar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 494 Enghave Brygge. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.