Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Enghave Brygge

19.01.2015
Lokalplan nr. 494 Enghave Brygge med kommuneplantillæg nr. 36, miljørapport og byudviklingsaftale bekendtgøres den 19. januar 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. november 2014

  • Lokalplan nr. 494 Enghave Brygge
  • Kommuneplantillæg nr. 36 til kommuneplan 2011
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Byudviklingsaftale mellem grundejerne og Københavns Kommune 

Hent lokalplan nr. 494 Enghave Brygge som PDF (16,7 MB)

Planerne gør det muligt, at det tidligere havne- og industriområde ’Enghave Brygge’ ved H.C. Ørstedværket kan omdannes til et moderne, blandet bolig- og erhvervsområde.

Enghave Brygge er en del af byudviklingsområderne i Københavns Sydhavn, hvor der planlægges boliger og erhverv på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader.

Lokalplanen er ændret i forhold til den lokalplan der blev bekendtgjort den 25. juli 2013.

Byudviklingsaftalen drejer sig blandt andet om udbud af grunde til etablering af almene boliger, daginstitutioner, flytning af gasledning, miljømæssig bæredygtighed, park, energiforsyning, sikring af arkitektonisk kvalitet samt forhold omkring fællesanlæg og parkering.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 16. februar 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsen og referat af den politiske behandling i:    

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Kulturanstalten – Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Materialet kan desuden fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.