Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Christiansholm vedtaget

11.05.2017
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Christiansholm
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 548 Christiansholm med kommuneplantillæg nr. 4 og miljørapport bekendtgøres den 11. maj 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. april 2017:

  • Lokalplan nr. 548 Christiansholm
  • Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2015
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og By & Havn

Lokalplanen gør det muligt at skabe byudvikling på Christiansholm (Papirøen) med boliger, publikumsorienteret serviceerhverv og offentlige faciliteter.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 23. november 2016.

Hent lokalplan nr. 548 Christiansholm med kommuneplantillæg som PDF (28 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 8. juni 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

Klagemulighed

Indtil den 8. juni 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 548 Christiansholm med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.