Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Carlsberg II tillæg 6 vedtaget

21.12.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet på Carlsberg
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med kommuneplantillæg nr. 1 bekendtgøres den 21. december 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2016:

  • Tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II
  • Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2015

Med planerne muliggøres boliger og erhverv i Carlsberg Byen med op til op til 353.000 m², heraf 19.000 i bevaringsværdig og fredet bebyggelse, som genanvendes. Det nye byområde vil overvejende bestå af karréer samt otte højhuse.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 30. juni 2016.

Hent lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg nr. 2, 3, 4, 5 og 6 samt kommuneplantillæg nr. 1 som PDF (38 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 18. januar 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Valby Bibliotek,  Annexstræde 2,  2500 Valby
  • Kulturanstalten - Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Klagemulighed

Indtil den 18. januar 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.