Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Bro ved Vester Voldgade vedtaget

15.06.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet for Bro ved Vester Voldgade
Lokalplan nr. 537 Bro ved Vester Voldgade bekendtgøres den 15. juni 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. maj 2016:

  • Lokalplan nr. 537 Bro ved Vester Voldgade
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

​Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bro med en offentligt tilgængelig stiforbindelse over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 10. december 2015.

Hent lokalplan nr. 537 Bro ved Vester Voldgade som PDF (7 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 13. juli 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53, 1420 København K

Klagemulighed

Indtil den 13. juli 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 537 Bro ved Vester Voldgade. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.