Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Borgmestervangen vedtaget

17.12.2015
 • Luftfoto af lokalplanområdet ved Borgmestervangen
Lokalplan nr. 526 Bormestervangen med kommuneplantillæg nr. 52 bekendtgøres den 17. december 2015.

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2015:

 • Lokalplan nr. 526 Bormestervangen
 • Kommuneplantillæg nr. 52 til kommuneplan 2011
 • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
 • Udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Danica Ejendomsselskab

Lokalplanen gør det muligt at opføre af ca. 510 boliger, heraf ca. 388 ustøttede ungdomsboliger, på Borgmestervangen ved Nørrebro station. Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 11. juni 2015.

Hent lokalplan nr. 526 Borgmestervangen med kommuneplantillæg nr. 52 som PDF (26 mb)

I udbygningsaftalen forpligter Danica Ejendomsselskab sig til at medfinansiere en omdannelse af Basargrunden.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 14. januar 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

 • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
 • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
 • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
 • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
 • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
 • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8b

Klagemulighed

Indtil den 14. januar 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 526 Borgmestervangen med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.