Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Bellahøjen

12.03.2015
Lokalplan nr. 514 Bellahøjen med kommuneplantillæg nr. 38 bekendtgøres den 12. marts 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 26. februar 2015:

  • Lokalplan 514 Bellahøjen 
  • Tillæg nr. 38 til kommuneplan 2011

Et område ved det nedrevne Bellahøj vandreservoir er solgt til MT Højgaard, der ønsker at udnytte beliggenheden ved Degnemosen til en boligbebyggelse med familieegnede boliger. Holscher Arkitekter har udarbejdet et skitseprojekt for området med både rækkehuse og lejligheder.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 9. september 2014, idet den tilladte maksimalhøjde for bygninger over 15 meter er sænket med 2 meter. Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer.

Her kan du se materialet

Hent lokalplan 514 Bellahøjen med kommuneplantillæg nr. 38 som PDF

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 9. april 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Brønshøj Bibliotek, Frederikssundsvej 175

Klagemulighed

Indtil den 9. april 2015 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 514 Bellahøjen med kommuneplantillæg nr. 38.

Du kan læse mere om hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.