Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Beauvaisgrunden II vedtaget

29.06.2015
Lokalplan nr. 522 Beauvaisgrunden II med kommuneplantillæg nr. 46 bekendtgøres den 29. juni 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 17. juni 2015:

  • Lokalplan nr. 522 Beauvaisgrunden II
  • Kommuneplantillæg nr. 46 til kommuneplan 2011

Lokalplanen muliggør udvikling af Beauvaisgrunden til et blandet område med boliger og serviceerhverv. Området formes med et sammenhængende, grønt og bakket landskab med varierede byrum, rekreative kvaliteter og offentlig tilgængelighed.

Lokalplan nr. 438 Beauvaisgrunden, bekendtgjort den 4. november 2009, ophæves i sin helhed, for så vidt angår det aktuelle lokalplanområde.

Hent lokalplan 522 Beauvaisgrunden II med kommuneplantillæg nr. 46 som PDF (11 mb)

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Trykt læseeksemplar

Til og med den 27. juli 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

Klagemulighed

Indtil den 27. juli 2015 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 522 Beauvaisgrunden med kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.