Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Artillerivej Syd vedtaget

31.05.2017
  • Luftfoto over lokalplanområdet
    Københavns Kommune
Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd bekendtgøres den 31. maj 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. maj 2017:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd

Forslaget ændrer områdets anvendelse til et boligområde, justerer det muliggjorte etageareal samt ændrer placering og udformning af flere bygninger i planområdet mv.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 2. december 2016

Hent lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd med tillæg nr. 1 og tillæg nr. 2 som PDF (21 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 28. juni 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15, 2300 København S​

Klagemulighed

Indtil den 28. juni 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.