Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Applebys Plads karréen vedtaget

24.02.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Applebys Plads
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 528 Applebys Plads karréen bekendtgøres den 24. februar 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. februar 2016:

  • Lokalplan nr. 528 Applebys Plads karréen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nybyggeri til boliger i Applebys Plads karréen og langs Langebrogade samt husbåde langs Christianshavns Kanal. Desuden muliggøres publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen for ejendommene langs Inderhavnen og Christianshavns Kanal.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 2. september 2015.

Lokalplan nr. 186 Langebrogade ophæves i sin helhed med vedtagelsen af lokalplan nr. 528.

Hent lokalplan nr. 528 Applebys Plads karréen som PDF (8 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 23. marts 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53

Klagemulighed

Indtil den 23. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 528 Applebys Plads karréen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.