Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Apollovej III vedtaget

11.04.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Apollovej
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 531 Apollovej III bekendtgøres den 11. april 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog den 17. marts 2016:

  • Lokalplan nr. 531 Apollovej III

Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre det eksisterende butikscenter ”Galleria” ved Vanløse Station, samt at etablere ca. 15.000 m2 helårsboliger oven på.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 19. oktober 2015.

Lokalplanen ophæver lokalplan nr. 439 Apollovej II.

Hent lokalplan nr. 531 Apollovej III som PDF (18,6 mb)

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 9. maj 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15, 1172 København K
  • Borgerservice Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 76, 2400 København NV
  • Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Klagemulighed

Indtil den 9. maj 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 531 Apollovej III. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt