Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Apollovej III genvedtaget

06.07.2018
  • Luftfoto af lokalplanområdet ved Apollovej
    Københavns Kommune
Lokalplan nr. 531 Apollovej III bekendtgøres den 6. juli 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. juni 2018 lokalplan nr. 531 Apollovej III.

Lokalplanen gør det muligt at færdiggøre det eksisterende butikscenter 'Kronen' ved Vanløse Station, samt at etablere ca. 15.000 m² helårsboliger oven på.

Lokalplanen er ændret i forhold til den lokalplan der blev bekendtgjort den 11. april 2015.

Hent lokalplan nr. 531 Apollovej III som PDF (13 mb) 

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen

Til og med den 3. august 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse

Klagemulighed

Indtil den 3. august 2018 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 531 Apollovej III. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt