Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Amagerbrogade med tillæg 1

24.04.2014
Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 158 Amagerbrogade bekendtgøres den 24. april 2014

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. marts 2014:

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 158 Amagerbrogade

Lokalplanen skal sikre opretholdelse af Amagerbrogades karakter af handelsgade. Med tillægget, der omfatter den sydlige del af lokalplanområdet Amagerbrogade – mellem Englandsvej/Øresundsvej og Vejlands Allé/Greisvej, ændres anvendelsen således, at stueetager, udover publikumsorienterede serviceerhverv såsom butikker, restauranter og lignende, fremover kan anvendes til liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, klinikker og lignende.

Hent tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 158 Amagerbrogade som PDF (17mb).

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 22. maj 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsen og referat af den politiske behandling i:

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4

Materialet kan desuden fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.