Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan 504 Roskildevej Vest med kommuneplantillæg

09.07.2014
Lokalplan nr. 504 Roskildevej Vest med kommuneplantillæg bekendtgøres den 9. juli 2014.

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014  

  •  Lokalplan nr. 504 Roskildevej Vest 
  •  Kommuneplantillæg nr. 28 til kommuneplan 2011 

Planerne gør det muligt at opføre et opbevaringscenter med en dagligvarebutik på optil 2.000 m2 i stueetagen. Herudover er der udarbejdet en bebyggelsesplan, der viser udviklingen af lokalplanområdet. Formålet med planerne er at sikre, at fremtidigt byggeri inden for lokalplanområdet får en karakter, der både respekterer områdets særlige beliggenhed og varierede bebyggelsesstrukturer. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materialer, således at der skabes en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

To grunde inden for lokalplanområdet, Peter Bangs Vej 281 og 283, er i Kommuneplan 2011 fastlagt til boligområde (B1-område) med en bebyggelsesprocent på maks. 40 og en bygningshøjde på maks. 10 m. B1-området ændres ved kommuneplantillægget til et område til serviceerhverv såsom administration, butikker og cafeer. I et S1-område er bebyggelsesprocenten maks. 110 og maks. bygningshøjden er 20 m.
I Kommuneplan 2011 blev rammerne for ejendommene langs Roskildevej, på strækningen mellem Ulriksdalvej og Peter Bangs Vej, ændret fra boligområde (B1) til område til serviceerhverv (S1), samtidig blev bydelscenter Roskildevej udvidet tilsvarende.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 21. oktober til 13. december 2013 og miljøvurdering i høring indtil den 15. november 2013.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 21. oktober 2013, idet kravene til den maksimale højde for evt. kommende byggeri på den grund, hvor tankstationen ligger, er reduceret fra 20 m til 15 m. Bebyggelsens udformning, materialer og farver er bearbejdet, således at bebyggelsen i højere grad er indpasset i området.

Her kan du se materialet:

Til og med den 6. august 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsen og referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3 
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2   

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til 

 Byens Udvikling, postboks 348, 1503 København V eller tlf. 33 66 33 66.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.