Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan 503 Lergravsvej med kommuneplantillæg

24.06.2014
Lokalplan nr. 503 Lergravsvej med kommuneplantillæg bekendtgøres den 24. juni 2014.

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. maj 2014  

  •  Lokalplan nr. 503 Lergravsvej 
  •  Kommuneplantillæg nr. 27 til kommuneplan 2011 

Lokalplanen muliggør opførelse af ca. 44.700 m2 etageareal til primært boliger og med mulighed for op til 40 % erhverv samt et parkeringshus med ca. 270 parkeringspladser og butikker i stueetagen.
Lokalplanen har været i offentlig høring to gange. Som følge af et stort antal indsigelser, medførte den første høring at bebyggelsesplanen blev ændret således, at bebyggelsen i den østlige del af lokalområdet generelt blev lavere og et foreslået højt hus nær Øresund Station reduceredes fra 32 m til 17 m. Forslaget til ændret bebyggelsesplan blev sendt i supplerende høring. Som følge af indsigelser i forbindelse med den supplerende høring blev der foreslået yderligere ændringer af bebyggelsesplanen således at bygningshøjden i den midterste del af bebyggelsen er reduceret ved Øresundshave og etagearealet i stedet flyttes nærmere metrograven. Endvidere foreslås en ændring af biladgangen til området således at adgang fordeles på tre steder og at gennemkørende trafik undgås.

Her kan du se materialet:

Til og med den 25. juli 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsen og referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3 
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3   

Du kan også få materialet ved henvendelse til 

 Byens Udvikling, postboks 348, 1503 København V eller tlf. 33 66 33 66.