Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan 502 Godthåbsvej med kommuneplantillæg

03.04.2014
Lokalplan nr. 502 Godthåbsvej med kommuneplantillæg bekendtgøres den 3. april 2014.

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. marts 2014  

  •  Lokalplan nr. 502 Godthåbsvej 
  •  Kommuneplantillæg nr. 26 til kommuneplan 2011 

Lokalplanen muliggør opførelse af en kombineret dagligvarebutik og ungdomsboligbebyggelse. Lokalplanen er ændret i forhold til det offentliggjorte forslag. Bebyggelsen er trukket længere tilbage, så fortovet bliver bredere mod Godthåbsvej og Frederiksgårds Allé. Samtidig reduceres overskridelse af vejbyggelinjen. Der foretages ændringer af bebyggelsens udformning med henblik på at begrænse støj fra parkering og varetransport, ligesom tagterrasser og balkonaltaner disponeres under hensyntagen til nabobebyggelserne. Bebyggelseshøjden reduceres til højst 16 m og facaderne udføres med franske altaner og skodder for at skabe større variation. Der er foretaget en supplerende høring om ændringerne. 

Her kan du se materialet:

Til og med den 7. maj 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsen og referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1 
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3 
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18 
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38   

På planens hjemmeside i høringsportalen kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til 

 Byens Udvikling, postboks 348, 1503 København V eller tlf. 33 66 33 66.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.