Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Ørestad Syd tillæg 2 vedtaget

08.02.2016
  • Luftfoto af lokalplanområdet Ørestad Syd - Foto: Københavns Kommune
Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 398-1 Ørestad Syd bekendtgøres den 8. februar 2016

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. januar 2016:

  • Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 398-1 Ørestad Syd
  • Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og By og Havn I/S

Baggrunden er, at By og Havn i efteråret 2014 afholdte en konkurrence om planlægningen af den centrale del af Ørestad Syd. Selskabet ønsker nu mulighed for at realisere vinderforslaget, hvilket kræver, at der udarbejdes et tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 398-1 ”Ørestad Syd”. Endvidere ønsker selskabet mulighed for mere boligbyggeri på arealer uden for konkurrenceområdet for bedre at understøtte det vindende konkurrenceforslag og for at kunne færdiggøre bydelen.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 1. september 2015.

Hent lokalplan 398-1 Ørestad Syd med tillæg nr. 2 som PDF (148 mb)

Partnerskabsaftalen omhandler blandt andet forkøbsret for kommunen til etablering af daginstitutioner og andre kommunale faciliteter. Der aftales en særlig proces vedrørende indretning af Asger Jorns Allé som aktiv hovedgade og vedrørende særlig arkitektonisk kvalitet, herunder byggeri inden for den sydvestlige del af området (underområde XB). Endvidere omhandler aftalen bygherredialog og ladestandere til el-biler.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 7. marts 2016 kan du desuden se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Rentemestervej 76
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

Klagemulighed

Indtil den 7. marts 2016 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 398-1 Ørestad Syd. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.