Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplan Århusgadekvarteret i Nordhavn med tillæg 1

29.01.2015
Tillæg nr. 1 'DLG silo på Fortkaj' til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn bekendtgøres den 29. januar 2015

Borgerrepræsentationen vedtog den 11. december 2014

  • Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn

Hent lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn med tillæg 1 som PDF (19 MB)

Planen muliggør anvendelserne bolig og erhverv i den eksisterende DLG-silo på Fortkaj i Nordhavn, samt en tilhørende parkeringskælder. Derudover vil lokalplantillægget fastlægge nærmere bestemmelser for siloens omfang og ydre fremtræden. Som følge af projektet for omdannelsen af siloen fastlægger lokalplantillægget desuden en mindre ændring i bebyggelsesplanen for Århusgadekvarteret samt bestemmelser for det byrum, der opstår i forbindelse hermed. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2011.

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Til og med den 26. februar 2015 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsen og referat af den politiske behandling i:    

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

Materialet kan desuden fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.