Arkivnyhed - kan være forældet

Lokale visioner for København præsenteret på rådhuset

27.10.2017
Bedre cykelforhold og lokale erhvervszoner. Byens lokaludvalg favner bredt i deres ønsker for, hvordan bydelene skal udvikle sig.

Bydelsplanerne 2017-2020 lanceres

Præsentationen af de lokale visioner foregik tirsdag i Rådhusets Festsal med deltagelse af overborgmesteren.

”I København skal vi i fællesskab udvikle verdens bedste by– og det arbejde starter lokalt. Lokaludvalgene har en viden og visioner for deres bydel, som er en stor inspiration. Jeg vil takke lokaludvalgene for deres kæmpe indsats med bydelsplanerne, som kan bruges i vores videre arbejde med at udvikle København” siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S). 
 

Borgerne bliver hørt

Bag det store arbejde med bydelsplanerne ligger hundredvis af timer, som Københavns lokaludvalg har lagt over en længere periode. Alle lokaludvalg har på hver sin måde inddraget københavnerne i at udforme bydelsplanerne. Eksempelvis har Sydhavnen under Kgs. Enghave lokaludvalg fået bydelens beboere til at udfylde spørgeskemaer på både Facebook og i fysisk form, ligesom der er afholdt borgermøder og omdelt flyers.

Bydelsplanerne indeholder i øvrigt spændende viden om København på en række områder. Vidste du fx, at 85 procent af københavnerne på Nørrebro bruger cyklen til at transportere sig, mens kun lidt over tre procent vælger bilen? Det forklarer, hvorfor Nørrebro blandt andet ønsker sig endnu bedre cykelforhold.
Bydelsplanerne er blevet godkendt af Københavns Borgerrepræsentation som et udtryk for lokaludvalgenes egne visioner og en anerkendelse af deres arbejde for byen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.