Arkivnyhed - kan være forældet

Lokal byudvikling i samarbejde med borgerne

16.06.2017
Vær med til at skabe lokale fyrtårne, der samler bydelen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har en vision for bydelens udvikling de næste fire år. Visionen præsenteres i den bydelsplan, som lokaludvalget har arbejdet på i 2016 og 2017. En af grundstenene i visionen er at skabe en sammenhængende bydel. Lokaludvalget har udvalgt en række fysiske steder og projekter, som har potentiale for at lyse op som ”fyrtårne” og samle borgere fra bydelen – ja, fra hele København. Disse fyrtårne vil lokaludvalget videreudvikle de næste fire år. Det skal ske i samarbejde med lokale kræfter: borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunale institutioner. Lokaludvalget igangsætter netværksgrupper, som skal arbejde videre med de konkrete indsatser og alle interesserede kan være med. Eksempelvis skal ”Vandtårnets Venner” være med til at omskabe det gamle Brønshøj Vandtårn til at danne ramme om kulturelle aktiviteter med fokus på lyd og lys.

Henover sommeren præsenteres lokaludvalgets idéer i en byrumsudstilling, som flytter rundt i bydelen. Der er også lavet en pixiudgave af bydelsplanen, som kan hentes i lokaludvalgets sekretariat på EnergiCenter Voldparken. Den fulde bydelsplan godkendes af Borgerrepræsentationen til efteråret.

Læs mere om bydelsplanen her.
Du er også velkommen til at ringe til projektmedarbejder i lokaludvalgets sekretariat Marie Holm-Andersen på 24 99 02 13, hvis du vil vide mere.

Hvad er en bydelsplan?

En bydelsplan er en overordnet vision, som lokaludvalgene i København udarbejder hvert fjerde år. Bydelsplanen kan både indeholde visioner og projekter, der omhandler den pågældende bydels hverdagsliv, trafik, kultur, erhverv osv.

Bydelsplanerne har to hovedformål:

  • At få gang i en dialog om byens udvikling mellem Københavns Borgerrepræsentation og de lokale københavnere
  • At sætte ord på, hvordan den enkelte bydel vil arbejde med kommunens overordnede politikker for byen, som f.eks. ældrepolitik, kulturpolitik eller strategi for bynatur

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.