Arkivnyhed - kan være forældet

Loft over el-løbehjul i København

04.06.2019
Teknik- og Miljøudvalget vedtog i går en forsøgsordning, hvor der lægges et loft over antallet af løbehjul, der må opstilles i byen.

Siden nytår har det været lovligt at køre med el-løbehjul på de københavnske cykelstier. Men Vejloven har vist sig ikke at tage tilstrækkelig højde for, hvordan kommunerne kan opstille retningslinjer for udlejningen af løbehjulene, ligesom kommunernes mulighed for at håndhæve brud på reglerne er begrænsede. Blandt andet har Transportministeriet understreget, at kommunerne ikke må sætte et loft over antallet af virksomheder, der udlejer løbehjul.

Men efter en grundig dialog med Transportministeriet, er Teknik- og Miljøforvaltningen nu klar med en forsøgsordning med retningslinjer, der både holder sig inden for lovens rammer og imødekommer Borgerrepræsentationens ønske om at undgå totalt kaos på de københavnske fortove og pladser. Blandt andet anbefaler forvaltningen, at der sættes et loft på 200 el-løbehjul og 200 udlejningscykler i de dele af byen, hvor der er er mest rift om pladsen såsom i Middelalderbyen, på de store handelsgader og ved de store stationer. Samtidig vil leverandørerne blive mødt med et krav om at sikre, at el-løbehjul og udlejningscykler kun kan lejes ud og afleveres de steder, der er givet tilladelse til. I resten af byen vil der være et loft på 3.000 el-løbehjul og 3.000 cykler.

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger samtidig op til at tilladelserne til opstilling gives for et år ad gangen. Der vil blive lavet en status på forsøgsordningen i første kvartal af 2020 med henblik på at vurdere, hvordan brugen af el-løbehjul påvirker byen. På baggrund af erfaringerne kan retningslinjerne blive evalueret. Forvaltningen påpeger dog, at en effektiv håndhævelse og løbende evaluering af ordningen kræver, at der afsættes 1,5 mio. kr. til arbejdet i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.

Teknik- og Miljøudvalget vil nu orientere de virksomheder, der har vist interesse for at opstille cykler og el-løbehjul i København om forsøgsordningen og muligheden for at søge om tilladelse. Forsøgsordningen og dertilhørende vilkår kan træde i kraft med umiddelbar virkning efter den politiske behandling. Forvaltningen lægger op til, at en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis en leverandør ikke overholder vilkårene i tilladelsen, ligesom det kan medføre afslag om en ny tilladelse.