Arkivnyhed - kan være forældet

Lock out på skolerne - kan eleverne komme i skole?

19.03.2013
Kommunernes Landsforening har varslet lockout af skolerne med virkning fra den 1. april 2013. Mange forældre har derfor naturligt fokus på, om de kan aflevere deres børn på skolen under en eventuel lockout. Find spørgsmål og svar om situation også for ungdomsskolerne herunder.

I udgangspunktet vil skolerne i København forsøge at holde åbent, og skolen har tilsynspligt med eleverne under lockouten. Vi  kan dog ikke garantere, at børnene får de undervisningstimer, der er skemalagt. Det er skolelederen, der tager stilling til, i hvilket omfang det er muligt at undervise eleverne og føre tilsyn med dem. Det afhænger af, hvor mange lærere på skolen der er omfattet af lockouten. Derfor kan det blive nødvendigt for skolerne at sende elever hjem. I de tilfælde vil I få diekte besked.