Arkivnyhed - kan være forældet

LGBT-personer kæmper med dårligt helbred

16.10.2015
En ny stor landsdækkende undersøgelse slår fast, at LGBT-personers sundhed og trivsel ikke følger med resten af befolkningens.

Uligheden ses både i forhold til langvarig sydom, seksuel sundhed og stress. Men også når det fx kommer til forbruget af alkohol, hash og cigaretter. 

Danmark er verdenskendt for sit frisind og kamp for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners ligestilling og rettigheder. Trods det er der stadig tydelige udfordringer, når det kommer til LGBT-personers sundhed og trivsel i Danmark. Det viser en ny rapport, som offentliggøres i dag fredag den 16. oktober.

Rapporten peger på, at LGBT-personers trivsel og sundhed på en række områder er dårligere end heteroseksuelles. Det gælder både i forhold til smerter og ubehag, mentalt helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd i forbindelse med fx rusmidler. Samtidig er der en større andel af LGBT-personer med for højt alkoholforbrug. Det ses blandt andet hos de homoseksuelle mænd, hvor hver sjette har et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens grænse på 21 genstande om ugen, mens det kun gælder for hver tiende af de heteroseksuelle. Samtidig er halvdelen af de biseksuelle kvinder stressede, mens under en tredjedel af de heteroseksuelle kvinder er det.

Undersøgelsen er udarbejdet for Københavns Kommune. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) har allerede drøftet rapportens konklusioner med flere organisationer, og hun vil nu se på, hvordan kommunen kan bidrage til at forbedre sundheden for LGBT-personer. Samtidig opfordrer hun regeringen og landets øvrige kommuner til at bruge erfaringerne fra rapporten til at forbedre forholdet for LGBT-personer i hele landet.  

- Det er en vigtig og betydningsfuld rapport, som giver en unik indsigt i LGBT-personers sundhed og trivsel. Og jeg vil gerne se på, om vi i højere grad kan målrette nogle sundhedstilbud til LGBT-miljøet. Det kan fx være tilbud med hjælp til at skrue ned for alkoholen, kvitte cigaretterne og forebygge stress, som er nogle af de steder i rapporten, hvor vi ser en stor ulighed, og som vi ved kan føre til alvorlig sygdom. Vi har allerede rygestoptilbud rettet mod LGBT-personer, som der er gode erfaringer med, siger Ninna Thomsen.

Særlige rygestoptilbud til LGBT-personer blev igangsat allerede i 2014. Og i forhold til rygning er det især de homoseksuelle mænd, der skiller sig ud med et højt forbrug. Mere end hver fjerde af de homoseksuelle mænd ryger dagligt mod kun hver sjette af de heteroseksuelle.

Københavns Kommune har også andre LGBT-tiltag, der skal forbedre trivslen. Det tæller blandt andet et plejehjem med regnbueprofil, hvor de ansatte er blevet undervist i LGBT-vilkår og -historie og Normstormene, som er et gratis tilbud til 7.-10. klasser, der skal mindske mobning og mistrivsel.