Arkivnyhed - kan være forældet

Levantkaj Vest i Nordhavn er trådt i kraft den 12. december 2013

19.12.2013
Lokalplan nr. 500 Levantkaj Vest i Nordhavn bekendtgøres den 19. december 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2013

  • Lokalplan nr. 500 Levantkaj Vest i Nordhavn
  • Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2011
  • Udbygningsaftale

Lokalplanen for Levantkaj Vest i Nordhavn indeholder byggeretsgivende bestemmelser for skolebyggeri på op til 28.000 m2 til Copenhagen International School samt byrum og infrastruktur. Herudover fastlægges rammebestemmelser for bolig- og servicefunktioner nord for skolen, hvor nybyggeri forudsætter vedtagelse af en supplerende lokalplan. 

Der er underskrevet udbygningsaftale med By & Havn om bl.a. anlæg af Sundkrogsgade, der er hovedfordelingsvejen i Indre Nordhavn. 

Lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 18. juli 2013.

Her kan du se materialet

Indtil den 24. januar 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i              

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

 

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.