Arkivnyhed - kan være forældet

Ledige københavnere får en bro til virksomhederne

10.11.2015
Et tæt samarbejde med erhvervslivet skal få ledige københavnere hurtigere i job. Københavns Kommune satser mere end 300 mio. kr. på området.

Fremover vil der være et stærkere fokus på jobsøgning og konkrete ledige job, når ledige møder op i Jobcenter København. Samarbejdet med virksomhederne opprioriteres markant. Kommunens medarbejdere skal kende virksomhedernes behov og blive stærke til at synliggøre de mange kompetencer, der er blandt ledige. Det giver bedre og hurtigere match.       

Det er hovedlinjen i en ny kurs i ledighedsbekæmpelsen, der vil bruge de senere års vækst i København til at få ledigheden til at falde endnu kraftigere end hidtil. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev kalder omlægningen historisk.  

”Vi bevæger os væk fra den traditionelle aktivering med kurser og afklaringsforløb og til aktiviteter i almindelige virksomheder, hvor ledige gerne skulle kunne se en fremtid”, siger hun.

Flere videnskabelige undersøgelser viser, at jobtræning på en rigtig arbejdsplads, hvor ledige får praktiske kvalifikationer, er mere effektivt end kurser og projekter. For ledige, der ikke kan komme direkte i job, bliver et forløb i en virksomhed derfor førstevalget for Københavns Kommune for så mange ledige som muligt.

Opbakning fra erhvervslivet
En af landets største supermarkedskæder bifalder den nye kurs og er med på at give flere ledige en chance.        

”Ledige har bedst af at være tilknyttet arbejdsmarkedet, og netop det opnår man med praktik. Jeg bakker op om Københavns planer, men det er vigtigt med en klar forventningsafstemning med praktikstederne. Virksomhederne skal evne at rumme og udvikle de ledige. Vi gør selv meget ud af introduktion og oplæring, for vores mål er at fastansatte alle de kvalificerede ledige, vi har plads til”, siger salgsdirektør Jens Romundstad fra supermarkedskæden Fakta.  

Fakta er med i toppen over virksomheder med praktikforløb for Københavns Kommune. Alene i år vil Fakta modtage 200 ledige. Alligevel er de indstillet på at tage endnu flere, så længe deres økonomi tillader det. Fakta betragter praktiksamarbejdet med København som en måde at rekruttere ny arbejdskraft. Det handler ikke om social ansvarlighed eller branding.

”Mange vælger detailbranchen fra i opgangstider. I Fakta løser vi udfordringen ved at være bedst til at udvikle de ledige, der ikke altid selv kan vælge og vrage mellem tilbuddene, men til gengæld oplever at få udfordringer og tryghed hos os. Det giver os en konkurrencemæssig fordel, når der bliver større rift om arbejdskraften”, siger Jens Romundstad.      

Ud over at tage ledige i praktik har Fakta også udviklet et særligt program, hvor man med jobgaranti uddanner unge med autisme til job i Fakta.      

Politisk aftale
Den nye beskæftigelsesindsats er et resultat af en budgetaftale, som et bredt flertal af partier på Københavns Rådhus for nylig gik sammen om. I løbet af de næste fire år vil København flytte 300 mio. kr. fra aktivering til jobformidling og virksomhedsplaceringer.

Et forsigtigt skøn over den samlede effekt af omlægningerne lyder på et fald i ledigheden svarende til en besparelse på 50 mio. kr. fra 2019 og frem. Besparelsen kommer, fordi ledige vil være kortere tid på ydelse.