Arkivnyhed - kan være forældet

Lærernes sygefravær falder for andet år i træk

22.09.2017
Nye tal for sygefravær viser, at de københavnske læreres sygedage nu for første gang er lavere end før folkeskolereformen.

Trivslen blandt lærerne i København stiger og stiger. For andet år i træk er antallet af sygedage blandt lærere på de københavnske folkeskoler faldet. I skoleåret 2016-17 var antallet  af sygedage i gennemsnit 11,1 dag for hver fuldtidsmedarbejder. Skoleåret før var tallet 12 sygedage. Der er altså tale om et fald på næsten en hel dag, og for første gang er sygefraværet nu lavere end før indførelsen af folkeskolereformen.

Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester i København, siger:
“Færre sygedage blandt lærerne giver færre vikartimer for eleverne, og de får en bedre kvalitet i undervisningen, hvilket det er meget positivt. Jeg glæder mig også over, at medarbejderne i vores skoler trives bedre og bedre og er mindre syge. Det er et udtryk for, at de københavnske folkeskoler er attraktive arbejdspladser.” 

Lærerne trives i deres arbejde
Det faldende antal sygedage er helt i tråd med resultaterne fra den store trivselsundersøgelse, som Børne- og Ungdomsforvaltnigen gennemførte i foråret. Trivselsundersøgelsen blandt lærerne viser en fremgang på samtlige ti parametere for at måle trivsel.

Især spørgsmålene “er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?“  og “føler du dig tryg i din arbejdsmæssige fremtid? “ viser en markant fremgang sammenlignet med scoren fra undersøgelsen i 2015.  Undersøgelsen viser også, at lærerne nu er langt mere tilfredse med kvaliteten af det arbejde de udfører end for to år siden.

Tobias Børner Stax, adm. direktør siger :
“Faldende sygefravær og stigende trivsel ser jeg som et udtryk for, at de københavnske folkeskoler er attraktive arbejdspladser. Det betyder, at vi kan tiltrække den rette arbejdskraft for at give eleverne kvalificeret undervisning, og at de trives og udvikler sig, så de er rustet til det liv, der venter efter folkeskolen. “ 

Børne- og Ungdomsforvaltningens mål er, at antallet af sygedage skal ned på 11,5 dage i 2017 og prognoserne viser, at forvaltningen kun er 0,1 dag fra at nå dette måltal i år. Det samlede medarbejderfravær for hele forvaltningen er nemlig faldet uafbrudt i de seneste syv år, selv om lærernes sygefravær steg i skoleåret 2014/15.

Kontakt: Anni Lundqvist, pressechef på ec5q@buf.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.