Arkivnyhed - kan være forældet

Lærere og pædagoger trives bedre i deres job i København

06.04.2017
Trivslen hos medarbejderne i de københavnske skoler og daginstitutioner er steget. Det fremgår af kommunens nye trivselsundersøgelse.

Der er fremgang på næsten alle parametre i Børne- og Ungdomsforvaltningens trivselsundersøgelse 2017. Medarbejderne giver fine bedømmelser på en række parametere, når de skal beskrive, hvordan de trives i deres arbejde på byens skoler og institutioner. Der er fremgang på næsten alle temaer i undersøgelsen sammenlignet med svarene i 2015.

På en skala, hvor 1 er lavest og 7 og højest får disse spørgsmål og temaer følgende score:

  • Samarbejde med kolleger 5,9 (uændret)
  • Meningsfulde arbejdsopgaver 5,8 (5,7)
  • Indhold i arbejdet 5,6 (5,5)
  • Trivsel og motivation 5,5 (5,4)
  • Forholdet til nærmeste leder 5,4 (5,3)
  • Samarbejdet om den fælles opgave 5,4 (5,2)
  • Håndtering af krav 5,3 (5,2)
  • Indflydelse på forandringer på arbejdspladsen 4,6 (4,3)

Når det gælder medarbejdernes trivsel og motivation er det især spørgsmålet “føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde”, der scorer forholdsvis højt med et gennemsnit på 5,6. Medarbejderne er også blevet spurgt om den generelle tilfredshed med deres job, her lød spørgsmålet “er du tilfreds med dit job som helhed alt taget i betragtning”, her ligger scoren på 5,4.

Tobias Børner Stax, adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen glæder sig over, at trivslen blandt medarbejderne er steget så markant siden 2015.  
“Stigningen i medarbejdernes arbejdsglæde opfatter jeg som et udtryk for, at vi har fået skabt nogle stærke arbejdsfællesskaber, og at vores ledere er dygtige til at skabe en klar og tydelig retning, så medarbejderne kan se mål og formål med deres opgaver. Det betyder i sidste ende, at børnene i vores skoler og institutioner får kompetent undervisning og læring af medarbejdere, der trives i deres job.”

Tobias Børner Stax glæder sig også over, at samarbejdet med kolleger scorer højt.
“Vi bliver bedre til vores arbejde, når vi har kolleger omrking os, som vi kan sparre med, tætte og stærke arbejdsfællesskaber øger opmærksomheden om de fælles arbejdsopgaver og skaber mere mening i arbejdet for den enkelte medarbejder. Derfor er det meget positivt at konstatere, at medarbejderne har et godt og velfungerende samarbejde med deres kolleger.”

Lars S. Sørensen, næstformand i Københavns Lærerforening, siger:
“Udover en markant stigende og flot svarprocent for Børne- og Ungdomsforvaltningen, er det vigtigt at hæfte sig ved, at der for Børne- og Ungdomsforvaltningen samlet set er fremgang i resultaterne på alle 10 overordnede temaområder. Forvaltningen har fortsat et stort problem med trusler om vold og fysisk vold på arbejdspladsen. Det er en arbejdsmiljøbelastning, der skal tages hånd om på den enkelte arbejdsplads med en stærk indsats og støtte fra forvaltningen.”  

Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, siger:
“Det er fantastisk, at vi på få år inden for de eksisterende rammer har vendt udviklingen, så medarbejderne nu i stigende grad er glade for at gå på arbejde. Det er lykkedes i kraft af et vedvarede og systematisk fokus på at få sygefraværet ned, på stærke og bæredygtige arbejdsfællesskaber og på kerneopgaverne i institutionerne. Og fordi alle medarbejdere tager medansvar for kvaliteten af kerneopgaven, for arbejdsmiljøet og for hinanden. Jeg er sikker på, at vi kan rykke trvislen endnu mere i den positive retning i de kommende år.”

Jeanne Jakobsen, formand for Skolelederne i København, siger:
“ Det er meget glædeligt, at trivslen og motivationen i det daglige arbejde hos lærerene og pædagogerne på skolerne er steget og nu ligger så højt. Jeg er overbevist om, at det er et resultat af vores grundige arbejde med at implementere folkeskolereformen, og at vi sidste år fik landet en nye god aftale om arbejdstid. Det giver ro og arbejdsglæde på skolerne.”

Høj svarprocent
Svarprocenten er i år på 80 procent, det er en stigning på hele 11 procentpoint i forhold til 2015, dengang svarede 69 procent af medarbejderne på undersøgelsens spørgsmål.

Undersøgelsen viser også, at der stadig er udfordringer med arbejdsmiljøet, 9 pct. af medarbejdere angiver, at de har været udsat for vold, 9 pct. har fået trusler om vold og 6 pct. har oplevet mobning Børne- og Ungdomsforvalntningen har allerede taget fat på problemerne med indsatsen Arbejdspladsen i Fokus, her er der afsat 80 mio. kr. til at skabe bedre arbejdsforhold. 

Kontakt:
Anni Lundqvist, pressechef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, mail: ec5q@buf.kk.dk, mobil: 25264163.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.