Arkivnyhed - kan være forældet

Kriminalpræventive programmer bliver styrket efter sammenlægning

27.03.2015
Københavns Kommunes programmer for 18-25-årige kriminelle har siden 2010 opnået positive resultater med exit fra rocker- og bandemiljøer.

Programmerne skal nu slås sammen. Det besluttede Socialudvalget på deres møde d. 25. marts. 

Det er Exitprogrammet og KIV-programmet (Kriminalpræventiv Indsats for Unge Voksne), der skal slås sammen. Begge programmer blev oprettet i 2010. Samtidig har København i de seneste år gjort sig erfaringer med den nationale model ”En Vej Ud – Rammemodel for exitprogrammer til bande- og rockermedlemmer”. 

På fire år har 166 kriminelle unge fra bande- og rockermiljøer været igennem et af programmerne. Og resultaterne er gode. Evalueringer af Exitprogrammet og KIV viser, at 42 procent er ikke sigtet for ny alvorlig eller personfarlig kriminalitet 1 år efter udskrivning, mens 45 procent er i gang med en uddannelse eller en beskæftigelsesindsats tre måneder efter udskrivning. 

En samling af de tre programmer i Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP) skal sikre, at der opnås endnu bedre resultater med udviklingen af Københavns exitindsats. Et samlet exitprogram vil være en målrettet kriminalpræventiv indsats på ca. 1 år med fokus på at ændre de unges tankemønstre og udvikling af faglige personlige og sociale kompetencer. 

Programmet vil tilbyde vejledning til uddannelse, job, bolig og økonomi og støtte til at tackle de risikomomenter, der er for tilbagefald i kriminalitet, fx psykiske problemer og misbrug. 
Samtidig åbnes der op for, at også københavnere over 25 år kan få mulighed for at deltage i programmet.

Sammenlægningen betyder også, at samarbejdet mellem Socialforvaltningen, Beskæftigelsesforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen skal styrkes.  

Ønsket om samlingen skal nu behandles i Økonomiudvalget og endeligt vedtages i Borgerrepræsentationen.

Læs indstilling

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.