Arkivnyhed - kan være forældet

Kriminalitetstruede unge skal screenes

07.03.2018
Risikovurderinger af de kriminalitetstruede unge skal give mere effektive forløb og i større grad forebygge gentagen kriminalitet.

Adskillige undersøgelser fra andre lande viser, at indsatsen målrettet kriminalitetstruede unge er mere effektiv, hvis den tager udgangspunkt i en præcis analyse af den unges kriminalitetsrisiko, behandlingsbehov og modtagelighed for behandling.

Derfor indstiller Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen nu sammen, at screeningsredskabet ”Youth Level of Service – Case Management Inventory” fremover bliver en fast del af arbejdet med kriminalitetstruede unge i Københavns Kommune.

Systematiske risikovurderinger sikrer præcision og større effekt

Redskabet bruges til en mere systematisk risikovurdering af den unges udfordringer og generelle livssituation. Det kan være med til at sikre, at den unge så tidligt som muligt kommer i det mest effektfulde forløb. 

Ved hjælp af vurderingen kan sagsbehandlerne skabe en individuel handleplan, der bedre tager højde for, hvilke risici den unge har i forhold til at fortsætte sin kriminelle løbebane.  Den tager også højde for den unges behov og hvilke tiltag, den unge er modtagelig for. Ved at præcisere indsatsen vil man både spare penge og begrænse antallet af tiltag over for de unge. 

Screeningsredskabets anvendelse i Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen

Redskabet vil primært blive taget i brug i Socialforvaltningen, men det er vigtigt, at også medarbejdere i Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen, der møder disse unge, er klædt på til at omsætte de resultater, som screeningsredskabet viser.

Derfor er planen, at relevante medarbejdere, primært dem der sidder i Jobcenter København – Ungecentret, også skal undervises i screeningsredskabet, risikovurderingerne og anvendelsen af resultaterne. 

Samarbejdet mellem de to forvaltninger skal være med til at sikre en nemmere overgang fra Socialforvaltningen til Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen for de unge, når de fylder 18 år. 

 

Fakta:

  • Det er ønsket, at screeningsredskabet fremadrettet skal være en del af den børnefaglige undersøgelse, der altid bliver lavet, når børn og unge i alderen 12 – 17 år har fået én eller flere sigtelser. 
  • Screeningsredskabet udbydes i Danmark af Socialstyrelsen. Redskabet er standardiseret, evidensbaseret og henvendt til fagpersoner. Det forventes, at screeningsredskabet vil blive taget i brug 50 – 80 gange årligt i Socialforvaltningen. 
  • Investeringsforslaget er nu indstillet til investeringspuljen, der indgår i overførselssagen. 

 

Læs indstillingen til Socialudvalget her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.