Arkivnyhed - kan være forældet

Kreative zoner - forudgående høring om kommuneplantillæg

02.12.2013
Københavns Kommune planlægger at revidere kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen for de såkaldte kreative zoner.

Formålet er at sikre, at områderne fortsat tilbyder gode rammebetingelser for både nuværende og fremtidige virksomheder i områderne.

Du kan læse mere om høringen og indsende ideer og kommentarer på kommunens høringsportal www.blivhoert.kk.dk.