Arkivnyhed - kan være forældet

Kreative på jobjagt uden for kunstens verden

27.09.2013
Deltidsjob, undervisning og vikariater skal afkorte den forholdsvis lange periode, hvor kunstnere og kreative går ledige og venter på at slå igennem.

"Jeg har ikke noget imod at lave noget kedeligt, bare jeg får lov til at have mit kunstneriske virke ved siden af. Og det er faktisk svært at finde noget, der er så hjernedødt, at det ikke fjerner for mange kræfter fra musikken," siger en klassisk musiker til de andre ledige, der er mødt frem til workshop for kunstnere og kreative i Jobcenter Københavns Arbejdsmarkedscenter. Og i løbet af den snak om mulige deltidsjob, hendes kommentar har fremkaldt, hvisker hun til Perspektivs udsendte: 

"Der er ingen tvivl om, at det er en god idé at samle folk her. Vi kan jo virkelig inspirere hinanden."

Idéer deles ud

11 skuespillere, musikere, designere, filminstruktører og billedkunstnere er samlet i jobcentret på Sundholmsvej for at hjælpe hinanden med at lave en strategi for at blive selvforsørgende. Det er anden gang, jobcentret samler netop denne målgruppe til workshop.

Selvom de fremmødte er grundlæggende kede af ikke at kunne ernære sig af deres kunstneriske virke, kører erfaringsudvekslingen på højtryk ved bordene. Undervisning, caféjob, kirketjener, fabriksarbejde, tilkaldevikar - og omskoling. Rundt om bordene bliver der delt beredvilligt ud af idéer og historier fra bekendtskabskredsen.

Der bliver også lyttet interesseret til beskæftigelseskonsulenternes præsentation af beskæftigelsestilbud, som er målrettet dem: Fx 4 samtalers karrierecoaching for kunstnere og freelancere og et 8 ugers erhvervsrettet kursus under overskriften "Projekt lab for kreative".

Ny strategi

Workshoppen udgør et led i en ny strategi i Jobcenter København. Strategien har til formål at forkorte den forholdsvis lange periode, hvor kunstnerne drømmer om at slå igennem.

"Langt de fleste kunstnere bor i København, i hvert fald så længe de er på vej op af berømmelsesstigen. Det er jo også i samme periode, vi møder dem i jobcentret. Udfordringen for os er, at vi har at gøre med en gruppe mennesker, som ofte føler, at de ved at tage et ikke-kreativt job samtidig må opgive deres livslange drøm. Men der er faktisk en lang række deltidsjobs, som godt kan fungere sideløbende med kunstneriske virker. Måske er kunstnerne nødt til at gå på kompromis på nogle punkter. Vi prøver at hjælpe dem med denne erkendelsesfase for at forkorte tiden på offentlig forsørgelse og fremrykke den næste fase i deres arbejdsliv," siger afdelingschef Birthe Samuelsen fra Jobservice i Arbejdsmarkedscentret, som står bag den nye strategi.Efter workshoppen afholder beskæftigelseskonsulenterne individuelle samtaler med de fremmødte, blandt andet for at hjælpe med at kvalificere deres strategi.

På billedet ovenfor ses 42-årige skuespiller og teaterinstruktør Mikael Kaiser, der har haft svært ved at få fast grund under fødderne inden for sit fag. Nu vil han gerne åbne en tantramassagevirksomhed. Beskæftigelseskonsulent Anne-Dorthe Grauballe forsøger at hjælpe ham på vej.
Fakta:

I Københavns Kommune er der ca. 600 ledighedsberørte kunstnere og kreative dagpengemodtagere, forstået som musikere, designere, filmskolefolk, skuespillere, billedkunstnere, komponister, malere og fotografer.  

Kontakt:

Birthe V. Samuelsen, afdelingschef i Jobcenter Københavns Arbejdsmarkedscenter

Tlf: 2494 7614

Mail: SN23@bif.kk.dk