Arkivnyhed - kan være forældet

Kræfterne samles om Kina

04.06.2013
Kinas økonomi er en af de hurtigst voksende i verden. Hovedstadsområdet kan få del i den vækst.

Derfor har en række aktører indgået samarbejdsaftaler med kinesiske byer og regioner. De aftaler og relationer skal nu samles til mere fælles fodslag ved en konference mandag 3. juni på Københavns Rådhus.

Det kinesiske væksttog buldrer stadig derudaf. Og særligt i de senere år har en række kommuner og regioner lavet samarbejdsaftaler med kinesiske partnere. Derfor tager Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Bycirklen og erhvervsorganisationen Copenhagen Capacity nu initiativ til en konference, der skal fokusere parternes mange Kina-indsatser således, at regionen har de bedste forudsætninger for både at tiltrække kinesiske investeringer og fremme eksporten til Riget i Midten.

Tilgangen til Kina skal gentænkes

Konferencens forskellige parter kommer hver især med forskellige erfaringer, der skal deles og udvikles i fællesskab for at skabe en indsats, der rykker i det store land. Det er konferencens mål at modne indsatsen, så initiativerne kan blive til konkrete resultater. Konferencen byder også på et opgør med den forsigtige danske myndighedstilgang til international erhvervsfremme og den lægger op til et meget stærkere samarbejde mellem virksomheder og myndigheder.

Fakta

Mandag den 3. juni slås dørene op til festsalen på Københavns Rådhus til international konference om samhandel med Kina, hvor borgmestre, erhvervsliv og handels- og investeringsministeren vil debattere, hvordan hovedstadsområdet bedst udnytter de muligheder, som de forskellige aftaler og relationer med Kina tilbyder.

Københavns Kommune indgik i juni 2012 en søsterbyaftale med Beijing, hvor der blandt andet er fokus på at eksportere bæredygtige byløsninger. Regions Hovedstaden har indgået en samarbejdsaftale med Jiangsu Provinsen og Bycirklen (Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner) indgik allerede i 2007 en samarbejdsaftale med den kinesiske millionby Wuxi.

Udtalelser i forbindelse med International Konference om samhandel med Kina

Overborgmester Frank Jensen:

”Det er en bunden opgave for os, at skabe gode muligheder for regionens virksomheder til at tiltrække investeringer og eksportere til Kina. Der er et kæmpe potentiale i det kinesiske marked, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Vi har i Hovedstadsregionen mange grønne og effektive løsninger at tilbyde vores kinesiske partnere. Løsninger som kineserne efterspørger. Derfor er det også rigtigt, at vi nu sætter os sammen for at fokusere indsatsen, så vi skaber de bedst mulige betingelser for at skabe arbejdspladser og vækst”.

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen:

”Konferencen er et rigtig godt startskub for Region Hovedstaden. Blækket på vores samarbejdsaftale med Jiangsu Provinsen er knapt tørt - vi indgik aftalen for fem dage siden. Så vi er nye og kan lære meget af de mere erfarne deltagere på konferencen, som allerede har Kina-aktiviteter. Det er også vigtigt for os, at konferencen samler regionens mange aktører. For vi skal blive bedre til at samarbejde om at styrke vores erhvervslivs muligheder i Kina. Og i lige så høj grad samarbejde om at trække kinesiske virksomheder, investeringer, talenter og turister hertil. Region Hovedstaden har meget at byde ind med, for kineserne bliver jo rigere og stiller større krav til sundhed og sygdomsbehandling. Her kan vi præsentere løsninger, som kan være afsæt for de virksomheder, vi samarbejder med.”

Jesper Würtzen, borgmester Ballerup:

”Et af de primære mål for Bycirklen er at vores kinesiske samarbejde kan være med til at skabe muligheder og åbne døre for vores små- og mellemstore virksomheder. Vi har fået etableret en solid kontakt på højt politisk niveau, og denne skal vi - i samarbejde med virksomhederne - omsætte til at sikre fremdrift på konkrete erhvervsaktiviteter og styrke erhvervsudviklingen.”

Willy Eliasen, borgmester Egedal:

”Kina er en aktør, som i en globaliseret og internationaliseret tidsalder på flere fronter spiller en markant og betydningsfuld rolle. For at kunne præge udviklingen lokalt, vil vi i Bycirklen gerne understøtte vores erhvervsliv til at stå stærkere markedsmæssigt ved at udnytte vores kinesiske forbindelser – bl.a. ved at skabe en platform via sport og undervisning. Samtidig giver det kinesiske samarbejde også borgerne mulighed for at blive fortrolige med en internationalisering og en ny kultur indenfor veldefinerede rammer.”

Ole Find Jensen, borgmester Frederikssund:

”Bycirklens kinesiske bysamarbejde har til formål, at styrke Bycirklen som et aktivt erhvervs- og byudviklingsområde i Hovedstadsregionen, hvor myndigheder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner er sammen om at sætte fokus på og udvikle de kompetencer, der er krævet inden for et nyt økonomisk verdensbillede.”

Claus Lønborg, direktør i Copenhagen Capacity:

”Vi skal have langt bedre fat I investorer, virksomheder og talenter fra ”Riget i Midten” for at sikre, at Danmark og hovedstadsregionen får større andel i den vækst, som Kina oplever. Gennem styrket samarbejde og målrettet udvikling og markedsføring af etableringstilbud til kinesiske virksomheder, bør vi kunne gøre det bedre end i dag. Jeg ser konferencen som et oplagt sted at få sat fokus på, hvad vi kan og vil gøre for at styrke vores tiltrækningsevne overfor kinesisk viden, kapital og virksomheder til glæde for vækst og udvikling i vores land.”