Arkivnyhed - kan være forældet

Konstitueringsaftale på plads

22.11.2017
Tidlig onsdag morgen er partierne på Københavns Rådhus blevet enige om en konstitueringsaftale.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 24, stk.3 anmelder alle medlemmer af Socialdemokratiets gruppe, Enhedslistens gruppe, Alternativets gruppe, Radikale Venstres gruppe, Socialistisk Folkepartis gruppe, Dansk Folkepartis gruppe, Venstres gruppe, Konservatives gruppe og Liberal Alliances gruppe i alt 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen, at vi ved Borgerrepræsentationens konstituerende møde i december 2017 indgår fælles valggruppe ved valget til overborgmester og borgmestre samt til de efterfølgende valg af medlemmer til Økonomiudvalget og de stående udvalg mv. 

Parterne er blevet enige om, at: 

 • overborgmesterposten går til Socialdemokratiet, 
 • 2. valget blandt borgmesterposterne går til Enhedslisten,
 • 3. valget blandt borgmesterposterne går til Socialdemokratiet, 
 • 4. valget blandt borgmesterposterne går til Alternativet,
 • 5. valget blandt borgmesterposterne går til Venstre
 • 6. valget blandt borgmesterposterne går til Radikale Venstre
 • 7. valget blandt borgmesterposterne går til Socialistisk Folkeparti

Parterne er enige om, at følgende poster tilfalder Dansk Folkeparti: 

 • 2. næstformand i Borgerrepræsentationen
 • Et menigt bestyrelsesmedlem i By & Havn
 • Et medlem af Økonomiudvalget
 • 3 medlemmer af de stående udvalg, heraf et medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Parterne er endvidere enige om, at følgende poster tilfalder Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti til intern fordeling: 

 • Formandsposten for Folkeoplysningsudvalget
 • Formandsposten for CTR
 • Bestyrelsespost i DGI-byens bestyrelse
 • Bestyrelsespost i Christianshavns Gymnasiums bestyrelse
 • Bestyrelsespost i Gate 21
 • Bestyrelsespost i By- & Pendlercykelfonden

Parterne er enige om en fordeling af øvrige hverv og udvalgsposter efter D'Hondts metode for hver bestyrelse. Parterne er dog enige om, at denne fordeling sker efter en fordeling mellem hhv. Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkparti, Radikale Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti som én valggruppe og Venstre, Konservative og Liberal Alliance som en anden valggruppe.

Parterne er endvidere enige om, at Socialdemokratiet og Radikale Venstre tilfører bestyrelsesposter til en værdi af 125.000 kr. til Alternativet. 

Læs hele aftalen her.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.