Arkivnyhed - kan være forældet

Konference om dilemmaer i arbejdet med sindslidende

18.12.2013
Københavns Kommune og FOA inviterer til en konference om dilemmaer, arbejdsmiljø, tryghed og livskvalitet for borgerne på institutioner for sindslidende. Konferencen bliver afholdt i samarbejde med de relevante parter og organisationer

Der skal findes nye løsninger til arbejdet med sindslidende, så man både sikrer de sindslidende borgeres rettigheder og livskvalitet og samtidig øger sikkerheden for alle de faggrupper, der til dagligt arbejder med psykisk sårbare og sindslidende.

"Det er på en tragisk baggrund, at vi indkalder til denne konference. Drabet på en medarbejder på Ringbo i starten af december kunne ikke forudses eller forhindres, men vi kan give medarbejderne bedre muligheder for at sikre sig. Det er mit håb, at vi med denne konference kan finde nogle løsninger, som kan udvikle og løfte arbejdet med sindslidende, så både borgere og ansatte kan føle sig trygge i hverdagen," siger Københavns Socialborgmester Mikkel Warming, El.

"Vi kan se, at medarbejdere over hele landet ofte har for dårlig mulighed for at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø. I dag oplever tusinder af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger eksempelvis store dilemmaer, når en borger nægter at tage sin medicin, er fejlvisiteret eller har alvorlige misbrugsproblemer samtidig med deres psykiske diagnoser. Dermed står medarbejderne i en meget svær situation, som kan få alvorlige konsekvenser. Derfor skal vi finde konkrete løsninger, som tager hensyn til borgerne og samtidig forebygger vold og trusler," siger Dennis Kristensen, formand, FOA.

I dag sker arbejdet med sindslidende i krydsfeltet mellem Serviceloven og Sundhedsloven, og det er præget af en række dilemmaer; samspil mellem bosted og behandlingspsykiatri; Medicin håndtering og tvang osv.

Konferencen vil forgå mandag den 20. januar 2014 med deltagere og repræsentanter fra staten, regionerne, kommunerne, de faglige organisationer og brugerorganisationerne.