Arkivnyhed - kan være forældet

Kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg Metrostation

13.10.2017
Kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg Metrostation med supplerende VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen bekendtgøres den 13. oktober 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. oktober 2017 kommuneplantillæg for Ny Ellebjerg Metrostation med supplerende VVM-redegørelse for metro til Sydhavnen.

Med kommuneplantillægget muliggøres det, at Ny Ellebjerg Metrostation etableres som en underjordisk station ligesom de øvrige stationer på metro til Sydhavnen og ikke som tidlige planlagt på terræn. Den tilhørende VVM-redegørelse supplerer den eksisterende VVM-redegørelse fra 2015 for så vidt angår de forhold, der er ændret i forhold til det daværende projekt. På baggrund af den supplerende VVM-redegørelse er der udstedt en supplerende VVM-tilladelse til Metroselskabet.

Kommuneplantillægget er ikke ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 25. maj 2017. VVM-redegørelsen er justeret efter den offentlige høring, idet en fejl vedr. kortlægning af bygninger er rettet, så støj- og vibrationskort er korrekte. Der er udarbejdet et revideret bilag og et rettelsesblad.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning har Københavns Kommune udstedt supplerende VVM-tilladelse på grundlag af VVM-redegørelsen.

Du kan hente kommuneplantillægget og de tilhørende VVM-dokumenter her.

Klagemulighed

Indtil 4 uger efter annonceringen kan der klages over afgørelsen om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget med supplerende VVM-redegørelse og over den udstedte VVM-tilladelse. Du kan læse mere om, hvordan du klager og hvem der er berettiget til at klage i klagevejledningen, som du finder til sidst i det samlede plandokument.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.