Arkivnyhed - kan være forældet

Kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i Detailhandlen vedtaget

09.11.2018
Kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i Detailhandlen bekendtgøres den 9. november 2018

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. november 2018 kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i Detailhandlen.

Kommuneplantillægget muliggør, at antallet af større udvalgsvarebutikker i bymidter, der kan opføres, sættes fri. Den mulige størrelse af dagligvarebutikker, såsom supermarkeder, hæves fra 3.500 til 5.000 m2 i bymidterne og i Lyngbyvejens Bydelscenter. I lokalcentrenes hæves grænsen for dagligvarebutikker fra 1.000 m2 til 1.200 m2. Andre steder, herunder de øvrige bydelscentre sker der ingen ændringer.

Det er ikke ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 10. februar 2017.

På kommunens hjemmeside kan du hente kommuneplantillægget.

Til og med den 9. december 2018 kan du desuden se et læseeksemplar af kommuneplantillægget i:

  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K

 

Klagemulighed

Indtil 4 uger efter bekendtgørelsen kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt