Arkivnyhed - kan være forældet

Kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder vedtaget

29.06.2017
Kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder bekendtgøres den 29. juni 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017 kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder.

Kommuneplantillægget muliggør, at kommunen ved lokalplanlægning kan kræves almene boliger i områder udlagt til serviceerhverv (S). Det er ikke ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 10. februar 2017.

På kommunens hjemmeside kan du hente kommuneplantillægget.

Til og med den 27. juli 2017 kan du desuden se et læseeksemplar af kommuneplantillægget i:

  • Borgerservice Hovedbiblioteket, Store Kannikestræde 14, 1169 København K

Klagemulighed

Indtil den 27. juli 2017 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.