Arkivnyhed - kan være forældet

Kommuneplantillæg i Kødbyen

06.06.2013
Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for Kødbyen med et kommuneplantillæg.

Formålet er at give mulighed for flere typer af anvendelse i området og at bane vej for at supplere den eksisterende bebyggelse med ny bebyggelse i to udvalgte delområder.

Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til udviklingen af området, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg). Du kan læse mere om høringen og indsende dine ideer og kommentarer på kommunens høringsportal BlivHørt

Ideer og kommentarer til den forestående planlægning skal indsendes senest den 1. juli 2013.