Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunen sætter en stopper for parkering i rabatten i Ørestad

14.11.2019
Københavns Kommune skilter nu mod parkering i rabatten på de mest udsatte steder i Ørestad.

Et flertal i Folketinget gav i 2017 bilister lov til at parkere bilen i yderrabatten. Det har siden betydet, at et stigende antal bilister har benyttet kommunale grus- og græsarealer som parkeringsplads rundt omkring i byen. Problemet optræder særligt nær motorvejen og tæt på offentlig transport som fx metro, og derfor har Ørestad været hårdt plaget. Men det laver Teknik- og Miljøforvaltningen nu om på. Det fortæller enhedschef Jesper Borch:

Vi kan konstatere, at parkering i rabatten i København mange steder skaber uhensigtsmæssige og farlige situationer, når bilister ulovligt krydser fx cykelstier og fortove for at kunne parkere på vores grønne områder. Derfor laver vi nu lokale forbud mod parkering i rabatten flere steder i Ørestad. Det betyder også, at vores parkeringsvagter i fremtiden vil være at finde i områderne for at udskrive p-afgifter til ulovligt parkerede biler, siger Jesper Borch.
 

Forbudsskilte på vej i Ørestad

Forbuddet sker ved skiltning på Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé og Ørestads Boulevard, men yderligere skiltning kan dukke op i fremtiden i andre områder, fortæller Jesper Borch:

'Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den kommende tid være ekstra opmærksom på, om problemet opstår andre steder. Skiltning er en dyr løsning, og vi har ikke midler til at løse problemet i hele kommunen på nuværende tidspunkt.'

Skiltningen i Ørestad har kostet Teknik- og Miljøforvaltningen cirka 175.000 kroner.
 

Trafik og parkering slider hårdt på rabatterne

Udover de farlige trafikale situationer lider de anvendte rabatter også under at blive brugt til parkering for biler. Det ses tydeligt, når græsset slides væk, og mudderhuller opstår som følge af den uhensigtsmæssige biltrafik.