Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunen kan ikke løse boligproblem alene

23.01.2014
Det er de mest udsatte, der rammes hårdest af manglen på billige boliger.

Antallet af billige boliger i København styrtdykker. Det er især et problem for socialt udsatte, der bor på herberg eller krisecenter, mens de venter på en bolig. På socialudvalgets møde i onsdags diskuterede politikerne en rapport fra en arbejdsgruppe, der har set på mulige løsninger. Arbejdsgruppens konklusion er, at kommunen ikke har mulighed for at løse problemet indenfor de rammer, loven stiller i dag.

Siden 2009 er antallet af boliger med en husleje på under 4.000 halveret. Rapporten peger særligt på tre konsekvenser af udviklingen:

  1. Udsatte borgere er tvunget til at bo længere tid på herberg eller krisecenter, mens de venter på en bolig, de har råd til. Det kan være psykisk belastende og risikerer at gøre en svær situation værre.
  2. Socialforvaltningens arbejde er lagt an på, at udsatte borgere kommer hurtigt videre fra akutte tilbud. Det giver den bedste hjælp for den enkelte, og det skaber frigør pladser til nye borgere. Uden billige boliger at anvise til opstår der flaskehalse og ventelisterne vokser.
  3. Når der er få steder med lave huslejer, vil boligsocial anvisning blive koncentreret, hvor målgruppen har råd til at bo. Det giver risiko for, at der udvikler sig nye udsatte boligområder.

Arbejdsgruppens konkluderer, at kommunen ikke kan skaffe det nødvendige antal billige boliger, hvis loven ikke bliver ændret. De lovændringer, der ifølge arbejdsgruppen ville have positivt effekt, er blandt andet ændring af planloven, understøttelse af husleje i ældreboliger, udvidet anvisningsret og ændring af boligstøttereglerne.

Arbejdsgruppen har bestået af medlemmer fra Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Se rapporten og indstillingen til Socialudvalget

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86