Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunen har vundet retssag om Dronningegårdens p-ordning … men er klar til at lave ordningen om

18.11.2015
Der skal være færre regler og mere ensretning, så det er nemmere at navigere som bilist i København.

Fogedretten har i dag afsagt dom i retssagen mellem FDM og Københavns Kommune om den omstridte parkeringsordning, som kommunen har haft i Dronningegården siden 2012. P-ordningen tager særligt hensyn til Dronningegårdens beboere og kombinerer tidsbegrænset parkering med betalingsparkering for brugerne af p-pladserne.

FDM har anlagt sag mod kommunen, fordi FDM mener, at det ifølge bekendtgørelsen om parkeringsskiver ikke er muligt at kombinere en betalingsparkeringsordning med en ordning om tidsbegrænset parkering. Kommunen har på sin side fastholdt, at der er klar hjemmel i lovgivningen til at have de to parkeringsordninger samtidig.

Nu har Fogedretten afgjort, at der hverken lovgivningsmæssigt eller retssikkerhedsmæssigt er noget til hinder for at de to p-ordninger kombineres, såfremt der skiltes i overensstemmelse med forskrifterne. Fogedretten har ligeledes afgjort, at skiltningen på stedet opfylder kravene. Med andre ord: hvis bilister, der har fået en p-afgift, ikke har forstået reglerne, så skyldes det ikke utilstrækkelig skiltning.  

”Vi er tilfredse med, at vi har fået en afgørelse på denne her sag, og er selvfølgelig også tilfredse med, at vi har fået medhold. Vores rådgiver har sagt god for ordningen, og politiet har også samtykket. Derfor har vi hele tiden ment, at vi var på sikker grund,” siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Center for Parkering i Københavns Kommune.

Selv om kommunen har vundet sagen, lægger Center for Parkering alligevel op til, at der skal indføres en ny parkeringsordning i Dronningegården.

”Vi ved, at rigtig mange bilister har haft svært ved at forstå parkeringsreglerne i Dronningegården. Derfor vil vi under alle omstændigheder anbefale politikerne, at vi ændrer ordningen. Vores udgangspunkt er, at parkeringsordninger skal være til at forstå. Derfor skal vi have færre regler og mere ensartede regler over hele byen,” siger Jes Øksnebjerg.

Der er i Dronningegården siden oktober 2012 og til i dag pålagt knap 8000 parkeringsafgifter for overtrædelse af bekendtgørelse om parkeringsskiver. For at afvente Fogedrettens afgørelse, har Center for Parkering siden januar 2014 sat modtagne klagesager i bero. Det drejer sig om cirka 1000 klagesager, som nu skal behandles.