Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunen har generelt styr på fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

26.05.2015
Borgerrådgiveren har undersøgt, om kommunen fastsætter og offentliggør frister for sagsbehandling i overensstemmelse med retssikkerhedsloven

Borgerrådgiverens overordnede konklusion er, at kommunen generelt har styr på de sagsbehandlingsfrister, som forvaltningerne er forpligtiget til at fastsætte og offentliggøre efter retssikkerhedsloven § 3, stk. 2.

Flere steder har Borgerrådgiveren dog henstillet til, at de enkelte forvaltninger offentliggør sagsbehandlingsfrister, som er fastsat i lov eller følger af god forvaltningsskik, så borgerne får adgang til så mange informationer om fristerne som muligt.

Med lanceringen af den nye hjemmeside (www.kk.dk) i februar 2015 har borgerne fået mulighed for ganske nemt at orientere sig i alle forvaltningernes sagsbehandlingsfrister på en fælles side, som det er let at søge frem. Borgerrådgiveren har overvejet, om det var hensigtsmæssigt, at forvaltningerne også offentliggør deres sagsbehandlingsfrister på anden måde end på hjemmesiden, så de borgere, der ikke kan bruge de digitale platforme, også kan få oplysningerne. Det kunne eksempelvis være i en trykt folder, som kan udleveres i forvaltningerne og findes hos eksempelvis Københavns Borgerservice og på bibliotekerne. Da det i sidste ende er et politisk valg at træffe beslutning om måden, der sker offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne på, har Borgerrådgiveren alene bedt de enkelte forvaltninger om at overveje, om det er relevant at offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på en anden måde end den digitale.

Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs bilagsrapporten