Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunen forebygger risiko for forskelsbehandling

31.03.2014
Borgerrådgiveren har undersøgt, om kommunen forskelsbehandler borgere med samme behov for hjælp alt efter, om de er under eller over 65 år.

Borgerrådgiveren har undersøgt, om kommunen forskelsbehandler borgere med samme behov for hjælp alt efter, om de er under eller over 65 år og dermed hører til i Socialforvaltningen eller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Undersøgelsen er mundet ud i en række henstillinger, som forvaltningerne har fulgt for at forebygge den utilsigtede risiko for forskelsbehandling.

Borgerrådgiveren henstillede til, at Socialforvaltningens og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetsstandarder så vidt muligt blev ens på ensartede ydelser, og at de overvejede, om der var behov for flere samarbejdsaftaler.

Borgerrådgiveren henstillede også til at skabe klarhed over, hvilke redskaber der anvendes til hvilke formål, samt at fastsætte en sagsbehandlingsfrist for ansøgninger om sygeplejeartikler.

Forvaltningerne har i deres tilbagemelding til Borgerrådgiveren oplyst, at de har ændret på de forhold, som, undersøgelsen viste, utilsigtet kunne medføre en risiko for forskelsbehandling på grund af alder.

Læs Borgerrådgiverens rapport
Læs Borgerrådgiverens afsluttende brev

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.