Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunalt stressforløb virker

28.04.2017
Borgere på stressforløb mindsker stressniveauet og symptomer på depression. Det viser ny evaluering af Københavns Kommunes stressklinikker.

660 københavnere kom i 2016 på et kommunalt stressforløb. Og ligesom de første evalueringer, viser en ny evaluering nu også, at Københavns stressklinikker fortsat har den ønskede effekt.

Borgerne oplever nemlig et markant fald i stressniveau og symptomer på depression. Ligesom borgerne oplever en forbedring i deres nattesøvn og mentale helbredstilstand. Evalueringen er lavet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, der driver stressklinikkernes stressforløb.

Gøre op med skævvridning

Evalueringen viser, at der er en social skævvridning i forhold til hvem, der bliver visiteret til stressforløbene. Med ekstra øremærkede midler til stressklinikkerne har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat et arbejde, der netop skal sikre at flere forskellige målgrupper får gavn af stressforløbene.   

Blandt andet skal flere stressramte ledige og sygemeldte henvises via kommunens jobcentre til stressklinikkerne. I foråret 2017 åbner Københavns Kommune op for nogle særskilte forløb, der er målrettet borgere med stress, som står uden for arbejdsmarkedet.

Ligesom de praktiserende læger i København skal klædes bedre på til at henvise borgere til stressklinikkerne. Særligt borgere uden for arbejdsmarkedet, med erhvervsfaglig uddannelse og stressramte mænd skal henvises til stressforløb, fordi de er underrepræsenteret i forløbene.

Stressklinikkerne blev oprettet i 2015. Der er to stressklinikker i Københavns Kommune, forløbet er gratis for borgerne og varer i ni uger. Forløbene ledes af uddannede psykologer og indeholder blandt andet meditation og kognitive, sociale og kropslige øvelser.

 

Fakta fra Københavns Kommunes stressklinikker:

- 94 % svarer, at de er enten ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med forløbet.
- 83 % har oplevet et fald i stressniveau.
- 84 % oplevede et fald i symptomer på depression.
- 68 % oplevede en reduktion i søvnforstyrrelser.  
- 82 % svarer 6-8 måneder efter endt forløb, at forløbet alt i alt har medvirket til, at det i dag er lettere for dem at håndtere deres hverdag.
 76 % svarer 6-8 måneder efter end forløb, at de fortsat bruger de redskaber, de lærte på stressforløbet.
- 69 % svarer 6-8 måneder efter end forløb, at det har haft en positiv betydning for deres arbejdsliv.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.