Arkivnyhed - kan være forældet

Kommunalplan 2015 er vedtaget

09.02.2016
Borgerrepræsentationen har vedtaget Københavns Kommuneplan 2015 – Den sammenhængende by.

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for den fremtidige udvikling af København som en attraktiv, bæredygtig, grøn by med høj livskvalitet for københavnerne. Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december Københavns Kommunalplan 2015. Planen er ændret siden det forslag, som blev sendt i offentlig høring i efteråret 2015. Ændringerne handler blandt andet om grønne områder i byen, mål for trafikken og almene boliger. 

Alle bemærkninger som kommunen fik i den offentlige høring kan ses i hvidbogen. Og de væsentligste ændringer kan ses i bilaget til borgerrepræsentationens behandling af det færdige forslag. 

Den nye plan afløser Kommunalplan 2011 og sikrer, at København de næste fire år danner ramme om det gode liv på et bæredygtigt grundlag.

Hvis du har spørgsmål til Kommunalplan 2015, kan du kontakte Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen.