Arkivnyhed - kan være forældet

Kom til informationsmøde om §18-midler på torsdag

24.06.2014
Skal din frivillige forening søge om §18-midler? Så kig forbi informationsmødet på torsdag kl. 17 i Kvarterhuset på Jemtelandsgade

Frivillige foreninger kan søge om støtte til deres frivillige sociale arbejde i Københavns Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer. Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.Socialforvaltningen og Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde i København holder i forbindelse med opstarten for ansøgningerne om §18-midlerne et informationsmøde på torsdag d. 26. juni 2014 kl. 17.00-18.30 i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal, ”Verdensrummet”, 2300 København S.Her kan din frivillige forening få mere at vide om midlerne og om hvordan man søger. Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige, etc. 

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Besøgsvennetjenester
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
 • Frivillighedsformidlinger
 • Kontaktsteder
 • Ledsagerordninger på frivillig basis
 • Rådgivning
 • Sociale caféer
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Telefonrådgivninger
 • Væresteder


Spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til:

Socialforvaltningen

Mål- og rammekontoret for voksne

Tlf.nr.: 20 53 61 56 / vedr. økonomi: 33 17 21 60

E-mail: paragraf18@sof.kk.dkPå grundlag af de indkomne ansøgninger træffer Socialudvalget en gang om året beslutning om fordeling af støtten til frivilligt socialt arbejde.