Arkivnyhed - kan være forældet

Kom og hør om Harrestrup Å’s forvandling fra åben kloak til rekreativt område

22.10.2013
Den 30. og 31. oktober bliver der afholdt borgermøder om Harrestrup Å i Valby og Vanløse.

Harrestrup Å løber i København fra Vanløse, gennem Damhussøen til Valby, hvor den munder ud i Kalveboderne. I dag løber Åen i en trist betonrende, og når det regner meget, bliver der stadig lukket spildevand ud i den.  Københavns Kommune har nu udarbejdet et udkast til en helhedsplan for genopretning af åen, og ved de for nyligt afsluttede budgetforhandlinger blev det med 57 mio. kr. sikret, at første halvdel af helhedsplanen kan føres ud i livet inden 2018. Det gælder strækningen ved bl.a. Damhusengen og Vigerslevparken mellem Vigerslev Allé og Gl. Køge Landevej. Det er det største naturgenopretningsprojekt i en større dansk by nogensinde.

Samlet set bliver Harrestrup Å omdannet til et otte kilometer langt naturstykke, der slynger sig gennem grønne område med et rigt dyre- og planteliv. Samtidig er HOFOR ved at lave spildevandstekniske forbedringer, der skal mindske spildevandsudledningerne, og i fremtiden bliver det også muligt at bade ved Kalveboderne ud for Valbyparken.  I alt bliver der investeret 450 mio. kr., hvoraf størstedelen er takstfinansieret.

Udkastet til helhedsplanen er i høring frem til 11. november, og du kan give et høringssvar på www.blivhoert.kk.dk og høre mere til borgermøder i Valby og Vanløse.

Borgermøder om Harrestrup Å

Kom, hør og diskuter genopretningen af Harrestrup Å:

  • 30. oktober kl. 19-21i Valby Kulturhus
  • 31. oktober kl. 19-21 i Vanløse Kulturstation

Fakta: Historisk stor naturgenopretning

  • På Københavns budget for 2014 blev der afsat 57 mio. kr. til at udføre første halvdel af genopretningen af Harrestrup Å inden 2018. Det gælder bl.a. Damhusengen og Vigerslevparken fra Vigerslev Alle og Gl. Køge Landevej.
  • Forvandlingen af Harrestrup Å starter i 2014 ved Krogebjergparken i åens nordlige ende.
  • Harrestrup Å skal blive så ren, at der kan laves en ny strand i København, Valby Strand. Afhængig af fremtidige bevillinger og offentlige høringer kan man hoppe i vandet i slutningen af 2016.